Инфо ден „ Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020” одржан во Битола

Дома » Инфо ден „ Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020” одржан во Битола

Инфо ден „ Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020” одржан во Битола

Инфо ден „ Можности кои ги нуди ИПАРД Програмата 2014-2020” одржан во Битола

Битола 02.02.2017 


1

Пред отварањето на новата ИПАРД програма 2014-2020 година, пелагониските земјоделции,микро, мали и средни претпријатија и задруги имаа можност да се запознаат со условите и критериумите за аплицирање . На располагање на Република Македонија и се 80 милони евра од кои 60 милиони, обезбедува ЕУ, а остатокот Република Македонија.

На овој настан акцент се стави на мерките : “Инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи” и “Диверзификација на земјоделските стопанства и развој на бизниси” од ИПАРД Програмата 2014-2020 и  се разгледуваа прифатливи инвестиции, критериуми, потребни документи за поднесување на барања, склучување на договори, поднесување на барања за исплата како  и проблеми од претходниот програмски период ИПАРД 2007-2013 година.

 

2 4

2018-11-13T09:44:18+00:006 февруари 2017|