Мерка 5: СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ – LEADER ПРИСТАП (ЌЕ СЕ АКРЕДИТИРА ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД)

Дома » Мерки 2021-2027 » Мерка 5: СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ – LEADER ПРИСТАП (ЌЕ СЕ АКРЕДИТИРА ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД)
Мерка 5: СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ – LEADER ПРИСТАП (ЌЕ СЕ АКРЕДИТИРА ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД)2023-04-10T00:10:46+00:00

МЕРКА 5 СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ – LEADER ПРИСТАП (ЌЕ СЕ АКРЕДИТИРА ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД)