ПОДДРШКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПО ИПАРД ПРОГРАМА 2021-2027

Дома » Мерки 2021-2027 » ПОДДРШКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПО ИПАРД ПРОГРАМА 2021-2027
ПОДДРШКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПО ИПАРД ПРОГРАМА 2021-20272023-04-06T00:41:41+00:00

ПРИЛОГ  1 ЛИСТА НА РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  2 ЛИСТА НА ПЛАНИНСКИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  3 ЛИСТА НА ЛОКАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ ПРИФАТЛИВИ ВО МЕРКАТА ИНВЕСТИЦИИ ВО РУРАЛНА И ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРИЛОГ  4 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ПРИЛОГ  5 СКЛАДИРАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО ЃУБРИВО

ПРИЛОГ  6 КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ДОБИТОЧНИ ЕДИНИЦИ

ПРИЛОГ  7 ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ ОД АНЕКС I НА ДОГОВОРОТ

Контакт листа во АПРЗ за ИПАРД