7.4. Годишен план за Комуникација и публицитет за 2022_КС ИПАРД II_9ти

Дома » 9 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 7.4. Годишен план за Комуникација и публицитет за 2022_КС ИПАРД II_9ти