7.1 Информација за напредокот во спроведување на АПТА 2022_КС ИПАРД II_11ти

Дома » 11 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 7.1 Информација за напредокот во спроведување на АПТА 2022_КС ИПАРД II_11ти