7.4 Информација за комуникација и публицитет_КС ИПАРД II_11ти

Дома » 11 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 7.4 Информација за комуникација и публицитет_КС ИПАРД II_11ти