7.5 Акциски план за комуникација и публицитет за 2023 година_КС ИПАРД II_11ти

Дома » 11 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 7.5 Акциски план за комуникација и публицитет за 2023 година_КС ИПАРД II_11ти