ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2019

Дома » ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2019

ПРЕТХОДНА НАЈАВА за објавување на Јавен повик 01/2019

за објавување на Јавен повик 01/2019 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2014-2020) .

PRETHODNA NAJAVA IPARD MK

2019-06-05T10:33:39+00:001 јуни 2019|