7.1 Информација по однос на можна трета модификација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_7ми

Дома » СЕДМИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020 » 7.1 Информација по однос на можна трета модификација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_7ми