9.1 Информација по однос на Ex- post евалуација на ИПАРД Програма 2007-2013_КС ИПАРД II_7ми

Дома » СЕДМИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020 » 9.1 Информација по однос на Ex- post евалуација на ИПАРД Програма 2007-2013_КС ИПАРД II_7ми