5.в.г. Состојба со спроведување на ИПАРД 3 и прогноза за активности и повици во 2024_КС ИПАРД III_2ри

Дома » 2 состанок на комитетот за следење на ИПАРД III » 5.в.г. Состојба со спроведување на ИПАРД 3 и прогноза за активности и повици во 2024_КС ИПАРД III_2ри