Јавен Повик 01_2017 Долга верзија Финална_24022017