ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРOЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС – ИПАРД РОСТЕР

Дома » ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРOЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС – ИПАРД РОСТЕР

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРOЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС – ИПАРД РОСТЕР

Во согласност со член 11 од Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) (Службен Весник на Рeпублика Македонија бр. 54/16) и Внатрешни постапки за работа на Телото за управување со ИПАРД. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)   на ден 25.07.2017 година  објавува

Ј А В Е Н П О В И К

за пројавување на интерес бр. 01/2017

Јавен повик за пројавување на итерес_ИПАРД ростер

2020-01-16T15:25:04+00:0025 јули 2017|