Работилница за усогласување на барани документи согласно критериумите на ИПАРД II Програмата по мерка 1 и мерка 7

Дома » Работилница за усогласување на барани документи согласно критериумите на ИПАРД II Програмата по мерка 1 и мерка 7

Работилница за усогласување на барани документи согласно критериумите на ИПАРД II Програмата по мерка 1 и мерка 7

Во рамките на кампањата за публицитет на ИПАРД Програмата 2014-2020 што се реализира со помош на мерката Техничка помош, на 20.11.2019 година се одржа работилница во која учествуваа вработените од Тело за управување со ИПАРД и вработелите во АФПЗРР. На работилницата се разгледуваше листата на потребни општи и посебни документи за поднесување на барање за користење на средства за мерките 1 и 7.

Lista na ucesnici_Rabotilnica -Skopje_20_10_2019

Записник – Работилница АФПЗРР_20_11_2019

2020-01-09T13:12:56+00:009 јануари 2020|