8.б. Акциски план за комуникација и публицитет планирани активности за 2024 година_КС ИПАРД III_2ри #2

Дома » 3 состанок на комитетот за следење на ИПАРД III » 8.б. Акциски план за комуникација и публицитет планирани активности за 2024 година_КС ИПАРД III_2ри #2