Претпристапна помош

Дома » Glossary Terms » Претпристапна помош

Претпристапна помош

Претпристапната помош им помага на земјите што се кандидатки за членство во Европската унија да ги исполнат условите за пристапување. Потребни се значителни инвестиции за да можат земјите-кандидатки да ги приспособат своите институции и стандарди, со цел да бидат во согласност со acquis-то на Заедницата и да бидат способни да ги исполнат нивните обврски како земји-членки.

2014-09-09T01:23:10+00:009 септември 2014|