Програма и иформација за форум за унапредување на спроведувањето и користењето на ИПАРД 2014-2020

Дома » Програма и иформација за форум за унапредување на спроведувањето и користењето на ИПАРД 2014-2020

Програма и иформација за форум за унапредување на спроведувањето и користењето на ИПАРД 2014-2020

Министертвото за земјоделство, шумарство и водостопанство, Телото за управување со ИПАРД фондовите организара форум  за унапредување на спроведувањето и користењето на ИПАРД 2014-2020 со осбено внимание  на мерката 7-Диверзификација на фарми и развој на бизниси.

Програма Форум 21 окотомври 2019

Информација за Форум Велес_конечна_261119

2019-11-26T12:08:08+00:004 октомври 2019|