ИНФО ДЕНОВИ Oктомври/Ноември 2019

Дома » ИНФО ДЕНОВИ Oктомври/Ноември 2019

ИНФО ДЕНОВИ Oктомври/Ноември 2019

Министертвото за земјоделство, шумарство и водостопанство, Телото за управување со ИПАРД фондовите одржува инфо денови  за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014-2020 со особено внимание  на мерката 7-Диверзификација на фарми и развој на бизниси.

Програма за инфо ден за ИПАРД 2014-2020

бр. Локација датум време мерка
1 Соопиште 8 октомври 2019 (вторник) 10.00 мерка 7
2 Петровец 9 октомври 2019 (среда) 10.00 мерка 3/7
3 Берово, 15 октомври 2019 (вторник) 11.00 мерка 3/ 7
4 Пехчево (во град) 15 октомври 2019 (вторник) 15.00 мерка 7
5 Дојран 16 октомври 2019 (среда) 11.00 мерка 7
6 Мрзенци (Негорци и околни места) 16 октомври 2019 (среда) 15.00 мерка 3/7
7 Белчишта (од Пресека до/и Мешеишта) 17 октомври 2019 (четврток) 11.00 мерка 3 / 7
8 Пештани или Охрид 17 октомври 2019 (четврток) 15.00 мерка 7
9 Калишта, Радолиште 25 октомври 2019 (петок) 11.00 мерка 3 / 7
10 Вевчани 25 октомври 2019 (петок) 15.00 мерка  7
11 Македонски Брод (и околни места) 29 октомври  2019 (вторник) 11.00 мерка 3 / 7
12 Ресен  (Брајчино, Љубојно, Д. Дупени, Крани, Претор-селото и др.) 30 октомври  2019 (среда) 11.00 мерка 7
13 Маврово 31 октомври  2019 (четврток) 10.00 мерка 3 / 7
14 Дебар 31 октомври  2019 (четврток) 14.00 мерка 3/7
15 Блатец 5 ноември 2019 (вторник) 11.00 мерка 3 / 7
16 Делчево (Требативаште, Разловци, Македонска Каменица) 5 ноември 2019 (вторник) 15.00 мерка 3 / 7
17 Сарај 6 ноември 2019 (среда) 10.00 мерка 3 / 7
18 Брвеница или Теарце 6 ноември 2019 (среда) 14.00 мерка 7
19 Крушево 7 ноември 2019 (четврток) 11.00 мерка  7
20 Кратово 8 ноември 2019 (петок) 11.00 мерка 7
2019-10-08T15:12:05+00:008 октомври 2019|