Упатство на Европската Комисија за изработка на План за комуникација на ИПАРД (ноември, 2009)_ЕНГ

Дома » Комуникација и публицитет  » Упатство на Европската Комисија за изработка на План за комуникација на ИПАРД (ноември, 2009)_ЕНГ