-за-користење-на-средства-за-Мерка-Диверзификација-на-фарми-и-развој-на-бизниси

Дома » Мерки 2021-2027 » Мерка 7: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА ФАРМИТЕ И РАЗВОЈ НА БИЗНИСИ » -за-користење-на-средства-за-Мерка-Диверзификација-на-фарми-и-развој-на-бизниси