Мерка 9 – Техничка помош

Дома » Мерки 2021-2027 » Мерка 9 – Техничка помош
Мерка 9 – Техничка помош2023-04-06T00:39:31+00:00

Measure TECHNICAL ASSISTANCE

PRAG-Практичен прирачник за набавки од 1 август 2020 година  https://ec.europa.eu/europeaid/prag/ 

Прирачник за комуникација и видливост во ЕУ-финансирани надворешни акции  https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en

Европско знаме https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en#download

Правила за користење на ЕУ амблемот во рамки на ЕУ програмите https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_emblem_rules.pdf