7.3 Извештај за комуникација и публицитет_КС ИПАРД II_9ти

Дома » 9 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 7.3 Извештај за комуникација и публицитет_КС ИПАРД II_9ти