ИНФО ДЕНОВИ ЗА МЕРКА 1 ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020

Дома » ИНФО ДЕНОВИ ЗА МЕРКА 1 ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020

ИНФО ДЕНОВИ ЗА МЕРКА 1 ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020

До сите заинтересирани лица, носители на семејно земјоделско стопанство, индивидуални земјоделци и правни лица

Дојдете на инфо настаните кои ги организира Телото за управување со ИПАРД при Министерство за земјоделство, шумарство и водосотопанство во соработка со Агенцијата за финансиска  поддршка во земјоделсвото и руралниот развој  и дознајте ги новините  на ИПАРД Програмата 2014-2020  и информирајте се за користење на средствата за мерка 1 “Инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства”. Инфо настаните ќе се одржат според распоредот и местата прикажани во табелата:

 

Бр. Локација       Датум                Локација    Време
1. Боговиње  20.07.2020
(
понеделник)
ОУ Абдил Фрашери”- с.Боговиње 10.00
2. Врапчиште 20.07.2020
(
понеделни)
ОУ Врапчиште– с.Врапчиште 14.00
3. Демир Капија  21.07.2020
(
вторник)
ОУ Димче Ангелов – Габерот – Демир Капија  11.00
4. Валандово 21.07.2020
(
вторник)
Гимназија СОУ Гоце Делчев– Валандово  15.00
5. Вранештица 22.07.2020
(
среда)
 “ОУ Јунус Емре – с. Вранештица 11.00
6. Пласница 22.07.2020
(
среда)
ОУ Мустафа Кемал Ататурк” –
с. Пласница
15.00
7. Другово 23.07.2020
(
четврток)
ОУ Христо Узунов
с. Другово
       
11.00
8. Демир Хисар 23.07.2020
(четврток)
“OУ Гоце Делчев – Демир Хисар 15.00
9. Неготино 24.07.2020
(
петок)
“Спомен Костурица” Неготино 10.00
10. Кавадарци 24.07.2020
(
петок)
“Полициско Паркче” Кавадарци­ 14.00
11. Зајас 27.07.2020
(понеделник)
 ОУ Реџо Рушит – с.Зајас 11.00
12. Осломеј 27.07.2020
(понеделник)
“ OУ Милто Ѓурра”-
с. Стрелци
15.00
13. Конче 28.07.2020
(вторник)
Општина Конче 11.00

 

2020-07-22T13:41:02+00:0016 јули 2020|