Најава за инфо денови за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи

Дома » Најава за инфо денови за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи

Најава за инфо денови за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи

За сите заинтересирани компании во руралните средини, за создавање на нови услови за вработување, достигнување на ЕУ стандардите, имплементирање на нови технологии и процеси, на 28 декември 2019 година отворен е јавен повик 02/2019 година за мерка 3 Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, Министертвото за земјоделство, шумарство и водостопанство, Телото за управување со ИПАРД фондовите одржува инфо денови  за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014-2020 со особено внимание  на мерката 3. Распоредот и програмата за инфо деновите (види подолу)  се наменети за информирање на сите потенцијални баратели за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

Програма за инфо денови_мерка 3_јануари_2020 година

ИНФО ДЕНОВИ ЗА МЕРКА 3 _ЈАНУАРИ 2020

2020-01-03T12:23:01+00:003 јануари 2020|