6. Информација за ГИС за 2020 година_КС ИПАРД II_8ми