6. Информација за ГИС за 2020 година_КС ИПАРД II_8ми

Дома » 8 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 6. Информација за ГИС за 2020 година_КС ИПАРД II_8ми