10.1 Информација за подготовка на ИПАРД Програма 2021-2027_КС ИПАРД II_7ми

Дома » СЕДМИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020 » 10.1 Информација за подготовка на ИПАРД Програма 2021-2027_КС ИПАРД II_7ми