6.2 Информација за напредокот на активностите на АФПЗРР за ИПАРД Програмата 2014-2020_КС ИПАРД II_7ми

Дома » 7 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 6.2 Информација за напредокот на активностите на АФПЗРР за ИПАРД Програмата 2014-2020_КС ИПАРД II_7ми