8.1 Информација за напредок на активности во однос на спроведување на АПТА 2020_КС ИПАРД II_7ми

Дома » СЕДМИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020 » 8.1 Информација за напредок на активности во однос на спроведување на АПТА 2020_КС ИПАРД II_7ми