Упатство за постапка за издавање на документи за оцена на влијанието на проектите врз животната средина

Дома » Телото за управување со ИПАРД објави Упатство за постапка за издавање на документи за оцена на влијанието на проектите врз животната средина » Упатство за постапка за издавање на документи за оцена на влијанието на проектите врз животната средина