ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

Дома » ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

Објавен на: 04.10.2019

Отворен до: 03.12.2019

Врз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој” (ИПАРД) („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2016), врз основа на Дел II мерка Диверзификација на фармите и развој на бизниси точка 11 од Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 177/2016), и врз основа на член 6 од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од програмата ИПАРД 2014-2020 („Сл. весник на РМ“ бр. 64/2016) и („Сл. весник на РСМ“ бр. 58/2019)

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
на 04 октомври 2019 година објавувa
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019
за доставување на барања за користење на средства од
ИПАРД Програмата 2014-2020
ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019

Барање за користење на средства МЕРКА 7

Упатство за корисници на средства од МЕРКА 7

Упатство за изработка на ДЕЛОВЕН ПЛАН

Упатство за прибирање на ПОНУДИ

Упатство за изработка на ТЕХНИЧКИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ

MЕРКА 7-БРОШУРА MKD

МЕРКА 7-БРОШУРА АЛБ

Програма за инфо ден за ИПАРД 2014-2020

ИНФО ДЕНОВИ октомври_ноември 2019

2019-11-14T13:15:17+00:004 октомври 2019|