7. План за видливост и комуникација на ИПАРД 3_1МК

Дома » 1 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2021-2027 » 7. План за видливост и комуникација на ИПАРД 3_1МК