Работилници (агенда и презентации) кои се одржаа декември/јануари 2019

Дома » Работилници (агенда и презентации) кои се одржаа декември/јануари 2019

Работилници (агенда и презентации) кои се одржаа декември/јануари 2019

M1_презентација_ТУ_МК

M3_презентација_ТУ_МК

M7_презентација_ТУ_МК

Агенда _работилница_Тетово_09012019

Агенда_работилница_Струмица_26122018

Agenda_rabotilnica Tetovo na albanski jazik

M_1 _презентација_ТУ_АЛБ

M_3_презентација_ТУ_АЛБ

M_7 презентација_ТУ_АЛБ

 

2019-07-31T23:15:32+00:0031 јануари 2019|