Упатство за пополнување на барање за издавање на документација од МЗШВ потребна за поднесување на барање по јавен повик за користење на средствата од ИПАРД

Дома » Упатство за пополнување на барање за издавање на документација од МЗШВ потребна за поднесување на барање по јавен повик за користење на средствата од ИПАРД

Упатство за пополнување на барање за издавање на документација од МЗШВ потребна за поднесување на барање по јавен повик за користење на средствата од ИПАРД

Упатство за пополнување на барање за издавање на документација од МЗШВ потребна за поднесување на барање по јавен повик за користење на средствата од ИПАРД кое потенцијалните корисници треба да го пополнат и да го поднесат до Подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Упатство за пополнување на барање за издавање на документација од МЗШВ потребна за поднесување на барање по јавен повик за користење на средствата од ИПАРД

2014-06-18T19:09:24+00:0021 април 2010|