Состаноци на Комитетот за следење на ИПАРД 2014-2020

Дома » Состаноци на Комитетот за следење на ИПАРД 2014-2020

Оддржан осмиот состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Во Скопје, на 3ти јуни 2021 година се оддржа осмиот [...]

СЕДМИ СОСТАНОК НА КОМИТЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020

Во услови на светска пандемија со Ковид-19, на 26 ноември [...]

Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 го одржа шестиот состанок во Скопје

На 12 декември 2019 година, во Скопје, се одржа 6-от [...]

Петти состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

На 21 мај 2019 година, во Охрид, се одржа 5-от [...]

Четврти состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

1. Нацрт дневен ред четврт КС ИПАРД 2014-2020 2. Нацрт [...]

Трет состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

1. Предлог дневен ред за трет КС ИПАРД 20147-2020 2. [...]

Втор состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

2. Деловник за работа на КС ИПАРД 2014-2020 3. Нацрт [...]

Прв состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

1. Дневен ред на прв состанок на КС на ИПАРД [...]