Нови информативни и едукативни денови за мерка 1 од ИПАРД Програмата 2014-2020

Дома » Нови информативни и едукативни денови за мерка 1 од ИПАРД Програмата 2014-2020

Нови информативни и едукативни денови за мерка 1 од ИПАРД Програмата 2014-2020

Скопје, 11.02.2020
За сите заинтересирани лица во руралните средини, за создавање на издржано земјоделско стопанство и зголемување на приходите во најава е јавен повик за мерка 1 Инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства, Телото за управување со ИПАРД фондовите при Министертвото за земјоделство, шумарство и водостопанство,  одржува инфо денови за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014-2020 со особено внимание на мерката 1. Распоредот и програмата за инфо деновите е во прилог и тие се наменети за информирање на сите потенцијални баратели за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

Инфо денови за мерка 1_ февруари_март 2020

Програма_Инфо денови за МЕРКА 1_фев2020

 

2020-02-11T11:00:56+00:0011 февруари 2020|