НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013

Дома » НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013

Интернет страницата посветена на ИПАРД претставува  значаен извор на општи информации за ИПАРД Програмата 2007-2013.Во таа насока Секторот за управување со претпристапни фондови на ЕУ за рурален развој (ИПАРД) при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој(АФПЗРР) и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) ги усогласија најчесто поставуваните прашања во врска со ИПАРД Програмата 2007-2013 од страна на потенцијалните корисници, но исто така на пошироката јавноста и ги објавија на своите интернет страници.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

2014-06-18T16:02:45+00:0015 јуни 2012|