ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 01/2013 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013

Дома » ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 01/2013 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК БР. 01/2013 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенција) ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 дека рокот за нивно доставување се продолжува до 30.09.2013 година.

Останатите делови од јавниот повик објавен на 08.07.2013 година остануваат непроменети и неговата целосна содржина може да се најде на веб-адресата на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk.

Продолжувањето на рокот за доставување на барањата е со цел да се излезе во пресрет на барањата од потенцијалните корисници за подготовка на квалитетни апликации, како и да се овозможување на ефикасно искористување на средства од Програмата ИПАРД 2007-2013.

2014-09-10T09:54:15+00:008 август 2013|