Распоред на ИПАРД инфо денови за јавен повик 02/2011

Дома » Распоред на ИПАРД инфо денови за јавен повик 02/2011

Распоред на ИПАРД инфо денови за јавен повик 02/2011

Врз основа на претходната најава за објавување на Јавен повик 02/2011 за доставување на барања за користење на средства од петтата компонента на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програмата 2007-2013) Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,  согласно Годишниот акционен план за комуникација за 2011 година, во периодот од 18-29 Јули организира инфо денови со цел запознавање со можностите и начините за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013.

Општина што ќе се посети 

Ден на посета Време на посета Место на одржување

Чешиново-Облешево

18.07 (понеделник)

17.00 часот

Сала на општината

Берово

18.07 (понеделник)  20.00 часот

Сала на општината

Василево

19.07 (вторник)

 17.00 часот

Сала на општината

Радовиш

19.07 (вторник)

 20.00 часот

Сала на Домот на култура

Дебар

19.07 (вторник)

17.00 часот

Сала на општината

Маврово-Ростуше

19.07 (вторник)

20.00 часот

Сала на општината

Вевчани

20.07 (среда)

17.00 часот

Сала на општината

Дебарца

20.07 (среда)

20.00 часот

Сала на старата општината во Мешеишта

Македонски Брод

22.07 (петок) 17.00 часот Сала на општината

Другово

22.07 (петок)

19.00 часот

Сала на ЦОУ “Христо Узунов”

Сопотница 25.07 (понеделник) 17.00 часот

Сала на ПУ „Браќа Миладиновци“

Демир Хисар

25.07 (понеделник) 19.00 часот Домот на култура „Илинден“ (сала за состаноци)
Негорци 26.07 (вторник) 17.00 часот

 Сала на општинскиот центар за услуги во с.Негорци

Стојаково 26.07 (вторник) 19.00 часот

Сала на ОУ„Кирил и Методиј“

2014-06-18T17:34:07+00:0015 јули 2011|