Рокот за користење на ИПАРД средствата за мерка 7 е продолжен до 6-ти септември 2021 година

Дома » Рокот за користење на ИПАРД средствата за мерка 7 е продолжен до 6-ти септември 2021 година

Оддржан осмиот состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Во Скопје, на 3ти јуни 2021 година се оддржа осмиот [...]