Извештаи и табели

Дома » Комитет за следење на ИПАРД » Извештаи и табели
Извештаи и табели2023-04-06T22:27:25+00:00

Годишен Извештај за Спроведување_2021

ИПАРД II СE Табели на индикатори_2021

 

Годишен Извештај за Спроведување_2020

ИПАРД II СE Табели на индикатори_2020

 

Годишен Извештај за Спроведување_2019

ИПАРД II СE Табели на индикатори_2019

 

Годишен Извештај за Спроведување_2018

ИПАРД II СЕ Табели на индикатори_2018